R.Smets

Al degenen die zich aangetrokken voelen tot een historisch fotografisch procédé verheffen de techniek ervan.
Sommigen leggen dit uiteindelijk aan de kant en beseffen dat het beeld, en niet de theatraliteit van het maken ervan, van belang is...
(Mark Osterman)