Over Picto Benelux

Roger Kockaerts - orotype

De oprichting van Picto Benelux kwam voor de eerste keer ter sprake tijdens een internationale broomolie-bijeenkomst die voor het eerst plaatsvond in september 2004, in Amsterdam. Een aantal van soortgelijke nationale verenigingen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië deden hieraan mee. Hun laatste bijeenkomst was in 2010, in Parijs.
Picto Benelux kwam in het verlengde en werd opgestart in augustus 2010.

Haar activiteiten bestaan grotendeels in vijf à zes ontmoetingen per jaar, in de omgeving van Brussel.

Picto is een gemeenschap waarin elke deelnemer actief deelneemt in de mate van zijn mogelijkheden:

– door ten minste één van de voorgestelde technieken proberen zelf toe te passen,
– door zijn hulp aan te bieden in functie van zijn eventuele specifieke vaardigheden,
– door het voorstellen van zijn eigen fotografische benadering, interesse, en verwachtingen tijdens de discussies.

Een gemeenschap waar mensen komen om te delen, niet alleen om te ontvangen ...

Picto is geen school, noch beroepsvereniging, noch impresario of handelaar (hetgeen het verstrekken van informatie over mogelijke leveranciers niet uitsluit) — en zal dit ook nooit zijn.

Wij willen niet enkel een aangename vriendenkring worden waar men komt voor een drankje en en een gezellig momentje, noch een groep voor uitsluitend technische “goeroes”.

Picto wil een plaats zijn waar men beter kan werken, zijn werk kan tonen aan andere leden of aan de buitenwereld, en waar men het werk van anderen — leden of externe kunstenaars — kan bekijken.

  • Werken: Het “demo” gedeelte is bedoeld om de deelnemers aan te moedigen, een techniek te kiezen en toe te passen. Het komt erop neer een netwerk te vormen van mensen die zich in een project willen investeren, en een bepaalde techniek samen, ook buiten de Picto samenkomsten, willen verkennen. De deelnemers worden er aangemoedigd om verder te gaan dan de louter technische aspecten, en een echte artistieke benadering te ontwikkelen. Hernieuwing van het lidmaatschap kan onderhevig gemaakt worden aan een minimaal activiteitsniveau in de loop van het jaar.
  • Tonen: Op elke bijeenkomst is er voldoende tijd voorzien voor de leden die hun nieuw werk willen tonen aan de groep, en elke voorstelling wordt gevolgd door een gedachtenwisseling. Elk lid heeft de mogelijk om een aantal van zijn werken in de galerieën van de website te laten opnemen. Verder onderneemt de groep tentoonstellingsprojekten, die verder gaan dan een “didactische” illustratie van de toegepaste technieken.
  • Zien: Wil men vooruitgang in onze kunst, dan moet men op de hoogte blijven van haar evolutie. De visie van erkende kunstenaars kan een bron van inspiratie zijn en een uitgangspunt voor nadenken en discussie. Voor deze reden worden ook groepsbezoeken aan tentoonstellingen geörganiseerd, met besprekingen na het bezoek.

Zich kandidaat stellen tot lidmaatschap van deze groep houdt in dat men zich bereid verklaart om de bovenvermelde bijeenkomsten bij te wonen, en dat men akkoord gaat met het Picto handvest; gelieve deze dus [ te downloaden ] en te lezen alvorens uw aanvraag in te dienen.

De jaarlijkse bijdrage is momenteel 30€; geïnteresseerden kunnen één ontmoeting gratis bijwonen alvorens hun deelname te bevestigen. Betaling van deze bijdrage geeft toegang tot het privaat gedeelte van deze website, met o.a. de ledenlijst, een aantal oude boeken onder vorm van opslaagbare pdf-bestanden, een lijst van boeken die voor en door de leden voor raadpleging ter beschikking gesteld zijn, en gedetailleerde technische documenten (pdf bestanden). Dit gedeelte zal desgewenst geleidelijk met verdere elementen vervolledigd worden..
Het publieke gedeelte van de website bevat beschrijvingen van technieken die door een aantal leden toegepast worden, info over publieke activiteiten, en foto-galerieën.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via het contactformulier (zie navigatiemenu hierboven).

Tot binnenkort?..