Privacybeleid en bescherming

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is op 25 mei 2018 van kracht geworden.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u zo duidelijk mogelijk te informeren over de manier waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens die we bewaren en over de mogelijkheden die de betrokkenen hebben om ze op elk moment te controleren, te corrigeren of te verwijderen.

De gegevens die we verzamelen hebben geen ander doel dan ons in staat te stellen onze leden op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen in staat te stellen om contact te houden met andere leden van de groep. Zij worden op geen enkele manier verspreid of doorgegeven aan derden.

  • De opgeslagen persoonlijke gegevens zijn strikt beperkt tot de volgende elementen: foto, familie- en voornaam, post- en elektronisch adres, fotografische technieken waarin het lid geïnteresseerd is.

  • Aangezien de site geen commerciële activiteit heeft, worden geen financiële gegevens verzameld, laat staan bewaard.

  • Leden hebben op elk moment toegang tot deze informatie door naar het privaat gedeelte van de site te gaan met hun gebruikers ID en wachtwoord. Werden deze vergeten, dient het lid contact op te nemen met de persoon vermeld in volgende paragraaf.

  • Leden kunnen op elk moment contact met ons opnemen via e-mail of post om de correctie of verwijdering van hun gegevens aan te vragen. Om dit te doen, dienen zij rechtstreeks contact op te nemen met: Jacques Kevers, Beau site, Première Avenue 7, 1330 Rixensart – jacqueskv@gmail.com

  • ID's en wachtwoorden worden jaarlijks vernieuwd, onder voorbehoud van betaling van een lidgeld. Gegevens over personen die hun contributie niet verlengen, worden onmiddellijk geëlimineerd.

  • Bij aansluiting of verlenging van lidmaatschap, vragen wij aandacht voor ons privacybeleid, en herinneren wij eraan dat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage de aanvaarding ervan impliceert.

De site maakt geen gebruik van cookies, noch van enige service voor het instellen van geïndividualiseerde bezoekerstatistieken. Persoonlijke gegevens met betrekking tot occasionele bezoekers van deze site worden dus in geen enkel geval verzameld.

  • iv>